Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från Skatteverket värd 12 Mkr

09:01 / 30 November 2011 Formpipe Press release

FormPipe Software erhåller tilläggsorder för ECM-produkten FormPipe Platina från Skatteverket. Ordervärdet uppgår till 12 Mkr.

– Vi noterar med glädje att större myndigheter ser nyttan av fortsatta investeringar i våra ECM-produkter. Nu har vi ramavtal med det offentliga Sverige på plats och därtill en diger prospektlista – det finns goda förutsättningar för en stark avslutning av året, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 6 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2011, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 30 november 2011.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF