Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

En stor organisation inom den ideella sektorn väljer molntjänst och e-arkiv från FormPipe Software

11:09 / 4 October 2011 Formpipe Press release

En stor organisation inom den ideella sektorn tecknar avtal med FormPipe Software både gällande FormPipe OnDemand för dokument- och ärendehantering samt gällande FormPipe Long-Term Archive för digitalt långtidsbevarande. Det totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr och intäkterna periodiseras över avtalsperioden om 36 månader.

Med FormPipe OnDemand tillhandahålls bolagets programvara via internet som en helhetslösning inklusive drift, underhåll och hårdvara.

- Allt fler företag och organisationer väljer molntjänster för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Intäkterna för molntjänster är till 100 procent repetitiva och det ger förutsägbara intäkter, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

FormPipe Long-Term Archive är ett system för bevarande av digital information över längre tid.

- Området för elektroniskt bevarande växer i takt med att den digitala informationsmängden ökar med våldsam takt ute i alla organisationer. Vi ser detta som ett tydligt tillväxtområde, avslutar Christian Sundin.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 4 oktober 2011.

FormPipe Software AB

Show as PDF