Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport jan-juni 2010 FormPipe Software AB (publ)

08:40 / 13 July 2010 Formpipe Press release

GENOMBROTTSORDER INOM LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Genombrottsordern inom läkemedelsindustrin under andra kvartalet är av stor strategisk betydelse och öppnar för tillväxt mot nya vertikaler.

Omsättningen för andra kvartalet 2010 uppgick till 28,1 Mkr varav 23,9 Mkr utgjordes av systemintäkter. Rörelseresultatet uppgick till 4,3 Mkr.

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 • Nettoomsättning 59,5 Mkr (64,2 Mkr) • Systemintäkter 50,2 Mkr (49,8 Mkr) • Rörelseresultat före avskrivningar 15,2 Mkr (18,0 Mkr) • Rörelseresultat 10,7 Mkr (13,8 Mkr) • Rörelsemarginal 18,0 % (21,5 %) • Resultat efter skatt 8,5 Mkr (10,0 Mkr) • Resultat per aktie före utspädning 0,72 kr (0,85 kr) • Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,3 Mkr (17,2 Mkr) PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2010 • Nettoomsättning 28,1 Mkr (33,7 Mkr) • Systemintäkter 23,9 Mkr (26,8 Mkr) • Rörelseresultat före avskrivningar 6,5 Mkr (9,2 Mkr) • Rörelseresultat 4,3 Mkr (7,1 Mkr) • Rörelsemarginal 15,2 % (21,1 %) • Resultat efter skatt 3,4 Mkr (4,9 Mkr) • Resultat per aktie före utspädning 0,28 kr (0,42 kr) • Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,6 Mkr (6,2 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

Show as PDF