Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får licensorder från Lidköpings kommun

08:45 / 30 June 2010 Formpipe Press release

Lidköpings kommun har tecknat avtal om ECM-produkten FormPipe Platina för dokument- och ärendehantering och e-tjänster. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 1,1 Mkr. Det är FormPipe Softwares partner Sigma som genomfört affären och står för implementeringen.

- Vi är mycket konkurrenskraftiga inom det offentliga Sverige och är stolta över att Lidköping väljer oss som produktleverantör. Tillsammans med Sigma skapar vi såväl effektivitets- som produktivitetsvinster för våra slutkunder, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Lidköpings kommun har sedan 2008 använt FormPipe Platina för diarieföring och registrering av handlingar. Nu går kommunen vidare genom att utöka licenserna för införande av e-tjänster och dokument- och ärendehantering.

- En förutsättning för att införa e-tjänster är att kommunen har ett starkt dokument- och ärendehanteringssystem. E-tjänster ställer krav på att kunna fånga, lagra, styra, arkivera och publicera information. FormPipe Platina är en plattform för e-tjänster. E-tjänster bygger på att det finns en struktur att jobba mot vilket Platina ger. Utan ordning och reda kan man inte erbjuda bra e-tjänster, säger Maria Torp, IT-strateg på Lidköpings kommun.

- Kombinationen med FormPipe Platina och Sigma som tjänsteleverantör har under flera år gett det offentliga Sverige stabila förutsättningar för framgångsrik e-förvaltning och effektiva e-tjänster, säger Michael Lauridsen på Sigma.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Michael Lauridsen, Sigma, 0706-95 9514 Maria Torp, IT-strateg, Lidköpings kommun, 0510-770 127

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping, Skellefteå och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF