Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får licensorder från Värmdö via sin partner Fujitsu

09:00 / 9 April 2010 Formpipe Press release

Värmdö kommun tecknar avtal för ECM-produkten FormPipe W3D3 via FormPipe Softwares partner Fujitsu. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 1 Mkr. Fujitsu står som tjänsteleverantör och ansvarar även för drift och förvaltning.

- Den här affären är helt i linje med vår strategi att låta våra kompetenta partners ta ett helhetsgrepp kring våra produkter när det gäller drift, förvaltning och support. Därmed kan Formpipe fokusera på att utveckla stabila ECM-produkter samt att öka bolagets licensintäkter. Fujitsu har både expertis och resursbredd och vi ser fram emot ett utökat samarbete, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Med en bra driftslösning och gott IT-stöd för vår ärendehantering kan vi jobba smartare, använda våra resurser på bästa sätt och få ut nödvändig effektivitet och kvalitet. Vi använder närmast FormPipe W3D3 för habil diarieföring, men i plan finns att utöka användningen till att innefatta även mötes- och beslutshantering och på sikt även en digital arkivlösning, säger Björn Nyberg, kommunarkivarie hos Värmdö kommun.

- Vi satsar på att vidareutveckla våra drift- och förvaltningstjänster och det är glädjande att kunna erbjuda Värmdö ett i alla avseenden användarvänligt och kostnadseffektivt IT-stöd för dokument- och ärendehantering, säjer Yrjö Riikonen, kundansvarig vid Fujitsu i Sverige.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Björn Nyberg, Värmdö kommun, 0739-88 67 80 Yrjö Riikonen, Fujitsu, 070-793 71 98

Show as PDF