Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport jan-mars 2010 FormPipe Software AB (publ)

11:14 / 21 April 2010 Formpipe Press release

[På grund av tekniska svårigheter i GlobeNewswires system skickades denna rapport ut tidigare idag med fel formatering. På grund av dessa tekniska svårigheter skickades rapporten ut något senare än avsett./ Service Desk GlobeNewswire]

ETT BRA KVARTAL MED FORTSATT TILLVÄXT FÖR SYSTEMINTÄKTER Omsättningen för första kvartalet 2010 uppgick till 31,4 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 6,4 Mkr. Systemintäkterna ökade med 14,3 % till 26,3 Mkr.

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2010 • Nettoomsättning 31,4 Mkr (30,6 Mkr), en ökning med 2,7 % • Systemintäkter 26,3 Mkr (23,0 Mkr), en ökning med 14,3 % • Rörelseresultat före avskrivningar 8,7 Mkr (8,8 Mkr) • Rörelseresultat 6,4 Mkr (6,7 Mkr) • Rörelsemarginal 20,4 % (22,0 %) • Resultat efter skatt 5,1 Mkr (5,1 Mkr), vinstmarginal 16,3 % (16,6 %) • Resultat per aktie före utspädning 0,44 kr (0,43 kr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

Show as PDF