Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ökat antal aktier i FormPipe Software AB (publ)

09:00 / 31 March 2010 Formpipe Press release

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2008/2010 i FormPipe Software AB (publ) ("Bolaget") tecknat aktier i Bolaget med utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 268 323 stycken under mars 2010. Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter ökningen till 12 004 504 stycken.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Denna information offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 31 mars 2010, klockan 09:00.

Show as PDF