Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order på molntjänst

11:37 / 3 February 2010 Formpipe Press release

Södertörns högskola tecknar avtal med FormPipe Software gällande FormPipe OnDemand för dokument- och ärendehantering och e-tjänster. Det totala ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr.

Med FormPipe OnDemand tillhandahålls bolagets programvara via internet som en helhetslösning inklusive drift, underhåll och hårdvara. Avtalet med Södertörns Högskola gäller för tre år, av ordervärdet består cirka 1 Mkr av hyresavgifter för OnDemand-tjänsten.

FormPipe har under flera år levererat ECM-produkter som molntjänst till bland annat universitet och högskolor i Sverige och är idag den ledande leverantören inom detta segment.

- Molntjänster är inget nytt för FormPipe och vi står redo för en förväntad ökning av efterfrågan både vad det gäller att leverera programvara via internet och genom att vi har bra partners för drift och hårdvara, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Genom att hyra tjänster för dokument- och ärendehantering behöver kunderna inte tänka på att drifta program och installera uppdateringar och klienter.

- Bristande resurser för intern IT och minskat utrymme för investeringar i hårdvara gör att FormPipe OnDemand passar bra för vissa av våra kunder. De kan erbjudas en driftsäker lösning via internet till en låg initial kostnad, fortsätter Christian Sundin.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF