Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Högskolan Kristianstad väljer molntjänst från FormPipe Software

13:28 / 3 December 2010 Formpipe Press release

Högskolan Kristianstad tecknar avtal med FormPipe Software gällande FormPipe OnDemand för dokument- och ärendehantering och e-tjänster. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

Med FormPipe OnDemand tillhandahålls bolagets programvara via internet som en helhetslösning inklusive drift, underhåll och hårdvara. Avtalet med Högskolan Kristianstad gäller för tre år.

FormPipe Software har under flera år levererat ECM-produkter som molntjänst till bland annat universitet och högskolor i Sverige och är idag den ledande leverantören inom detta segment. Genom att hyra tjänster för dokument- och ärendehantering behöver kunderna inte investera i vare sig hård- eller mjukvara och man avlägsnar arbetet med drift av program och installation av uppdateringar och klienter.

- Att sälja molntjänster ger en lägre instegströskel för nya kunder, det är positivt. När våra kunder väljer att köpa våra programvaror som tjänst betalar de endast en månadsavgift för våra produkter. Intäkterna för molntjänster är till 100 procent repetitiva och av erfarenhet vet vi att de som investerat i våra ECM-produkter med tiden utökar sin investering med fler funktioner och fler användare. På sikt leder detta till mer förutsägbara och högre intäkter, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Intresset för molntjänster ökar på ECM-marknaden, i det offentliga Sverige tydliggörs detta inte minst genom Kammarkollegiets nya ramavtal, "E-förvaltningsstödjande tjänster". Ramavtalet syftar till att tillgodose myndigheternas behov av att kunna avropa e-förvaltningsstödjande tjänster som en samlad tjänsteleverans. FormPipe Software finns med som underleverantör till fem av de totalt sex huvudleverantörer som tecknat ramavtal med Kammarkollegiet.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

FormPipe Software AB