Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Första ordern på nyutvecklad produkt för elektroniskt bevarande

10:25 / 2 December 2010 Formpipe Press release

FormPipe Software har erhållit den första ordern på en ny produkt för bevarande av elektronisk information, FormPipe Long-Term Archive. Totalt ordervärde uppgår till cirka 1 Mkr och beställare är VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet.

Mängden elektronisk information som registreras i olika verksamhetssystem, eller sparas ner direkt på olika enheter, växer idag explosionsartat. Det finns en stor risk att viktig digital information går förlorad. Det finns lagkrav som reglerar hur denna information ska sparas och arkiveras för framtiden.

- Området långtidsbevarande har länge ansetts som potentiellt tillväxtområde för "framtiden", nu är den framtiden här. En av de parametrar som vi anser gör vår nya produkt FormPipe Long-Term Archive unik är att den hjälper organisationer att bevara information på ett sätt som gör att den alltid kommer att gå att återskapa i sitt rätta sammanhang, oavsett en framtid där vår produkt, vi själva eller andra företag som Microsoft eller Adobe eventuellt ej längre existerar, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- I första hand ser vi stor potential i att sälja FormPipe Long-Term Archive till offentlig sektor där vi redan har en stor kundbas, men även inom privat sektor finns det stora möjligheter, fortsätter Christian Sundin.

- FormPipe Long-Term Archive är den plattform som enklast möjliggör ett samlat långsiktigt elektroniskt bevarande av informationen i VINNOVAs verksamhetssystem, säger Lars Näslund, IT-chef för Vinnova.

FormPipe Long-Term Archive är framtaget i nära dialog med Riksarkivet och är baserat på OAIS-modellen.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Lars Näslund, IT-chef för Vinnova, 08-473 30 28

FormPipe Software AB