Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från Domstolsverket, värd 1,8 Mkr

08:35 / 7 December 2010 Formpipe Press release

Domstolsverket har tecknat avtal om ECM-produkten FormPipe W3D3 för dokument- och ärendehantering. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 1,8 Mkr. Det är FormPipe Softwares partner Lemontree som står för implementeringen av produkten.

Implementationen gäller i första hand för domstolsverket men avtalet innefattar också optioner för Sveriges domstolar, myndigheter inom Sveriges domstolar och Domarnämnden att ansluta användare till FormPipe W3D3.

- Vi är stolta över att ytterligare en myndighet väljer FormPipe Software som produktleverantör. Behovet av effektivare förvaltning driver på efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och effektiviserar sin informationshantering, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- FormPipe W3D3 är en standardprodukt som används av många myndigheter. Med ett bra IT-stöd ser vi möjlighet till en ökad kvalitet och effektivisering av vår diariehantering, säger Rita Aspegren, avdelningschef för utvecklingsavdelningen på Domstolsverket.

Domstolsverkets uppgift är att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Inom verksamhetsområdet är närmare 6 000 människor anställda och tillsammans omsätts inom området cirka 6 miljarder kronor årligen.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Rita Aspegren, avdelningschef för utvecklingsavdelningen på Domstolsverket, 036-15 53 44

FormPipe Software AB