Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får licensorder från läkemedelsbolag

08:30 / 29 December 2010 Formpipe Press release

Kemwell har tecknat avtal avseende licenser för tilläggsmoduler till ECM-produkten FormPipe Platina. Ordervärdet uppgår för FormPipe Software till 2 Mkr, det är FormPipe Softwares partner Sigma som står som tjänsteleverantör.

Kemwell har sedan tidigare FormPipe Platina och väljer nu att teckna avtal om utökad funktionalitet. Tilläggsfunktionaliteten består av ett antal moduler (Pharma Templates for FormPipe Platina) anpassade för att stödja kvalitetshanteringsprocesser i läkemedelsindustrin.

- Med standardiserade moduler för dokumentprocesser och avvikelsehantering inom läkemedelsindustrin kan vi på ett tydligt sätt adressera segmentet med våra ECM-produkter. Detta är ytterligare ett viktigt steg framåt för en ökad försäljning inom ett av våra prioriterade tillväxtområden, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Pharma Templates är framtaget för att stödja en standardiserad dokumenthanteringsprocess som överensstämmer med de krav som finns på dokumenthantering inom Läkemedelsindustrin, inklusive signering av data och dokument enligt 21 CFR Part 11.

Pharma Templates är också framtaget för att stödja en standardiserad process kring ärendehantering - Deviation management, CAPA Management och Change Management.

Kemwell Group är en ledande kontraktstillverkare av läkemedel för global distribution. Företaget tillverkar läkemedel för exempelvis GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson och Pfizer.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

FormPipe Software AB