Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Order på FormPipe W3D3 för e-rekrytering från Göteborgs universitet, värd 1,3 Mkr

10:31 / 26 November 2010 Formpipe Press release

Göteborgs universitet beställer FormPipe Softwares modul för e-rekrytering till ett sammanlagt ordervärde på 1,3 Mkr. Med IT-stödet förväntas Göteborgs universitet uppnå en säkrare, enklare och effektivare handläggning av rekryteringsarbetet samt få en helhetssyn över alla anställningsärenden.

Göteborgs universitet skrev tidigare i år avtal gällande FormPipe W3D3 för dokument- och ärendehantering och väljer nu att gå vidare med licenser för e-rekryteringsmodulen.

- Vi ser allt fler som prioriterar att lägga större resurser på att bygga upp en effektiv och enhetlig informationshantering. Hur rekryteringsprocessen kan optimeras är en viktig fråga för alla organisationer. FormPipes e-rekryteringsmodul ger stora fördelar genom att automatisera och effektivisera administrationen och öka kvaliteten vid rekryteringar, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Göteborgs universitet är ett av de största universiteten i Nordeuropa, med mer än 5 000 anställda. Vi har identifierat ett stort värde av att införa ett IT-stöd för rekryteringsprocessen. I högskolevärlden finns naturligt många korta anställningsformer, som exempelvis doktorandtjänster, vilket i ännu högre grad stärker behovet av att kunna arbeta på ett enhetlig och strukturerat sätt med rekrytering och anställning, säger Anders Granberg, kanslichef vid universitetsledningens kansli.

Drygt hälften av Sveriges universitet och högskolor använder idag FormPipe Softwares ECM-produkter för ärende- och dokumenthantering vilket gör bolaget till den ledande leverantören inom segmentet.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Anders Granberg, kanslichef GU, 031-786 10 38

FormPipe Software AB