Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Nytt ramavtal från Kammarkollegiet, FormPipe Software stärker sin ställning som ledande leverantör till svensk offentlig sektor

09:25 / 1 November 2010 Formpipe Press release

FormPipe Softwares produkter finns tillgängliga på det nya ramavtalet " E-förvaltningsstödjande tjänster"*. FormPipe Software finns med som underleverantör till fem av de totalt sex huvudleverantörer som tecknat ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet gäller för fyra år med möjlighet till ett års förlängning.

- Ramavtalet "Informationsförsörjning 2005" som löpte ut i januari 2010 har varit en viktig del i de framgångar FormPipe haft inom offentlig sektor i Sverige. Vi bedömer att det nya avtalet på sikt kan bli minst lika betydelsefullt. Med det nya avtalet vägleds offentlig sektor till att upphandla programvaror som tjänst (Molnet, Software as a Service etc). Vi bedömer att denna intäktsmodell bestående av enbart repetitiva intäkter är både mer förutsägbar och lönsam för oss, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Att fem av sex huvudleverantörer på avtalet är våra partners ser vi som ett bevis på att vår omställning till försäljning via partner fungerar väl.

Skiftet från ramavtalet "Informationsförsörjning" till "E-förvaltningsstödjande tjänster" har under 2010 skapat osäkerhet för våra kunder. Denna osäkerhet bör nu kunna skingras på ett för FormPipe fördelaktigt sätt. Avtalet säkerställer FormPipes position som ledande leverantör av ECM till offentlig sektor för många år framöver, avslutar Christian Sundin vd för FormPipe Software.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

*Avtalet "E-förvaltningsstödjande tjänster" ersätter "Informationsförsörjning 2005" som löpte ut 2010-01-31. Tilldelningsbeslutet är daterat till 2010-10-29, med reservation för överprövning formaliseras ramavtalet efter 11 dagar.

FormPipe Software AB