Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari-september 2010

08:27 / 25 October 2010 Formpipe Press release

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2010 • Nettoomsättning 83,3 Mkr (89,6 Mkr) • Systemintäkter 71,7 Mkr (70,5 Mkr) • Rörelseresultat före avskrivningar 19,8 Mkr (22,8 Mkr) • Rörelseresultat 13,1 Mkr (16,5 Mkr) • Rörelsemarginal 15,7 % (18,4 %) • Resultat efter skatt 10,3 Mkr (12,2 Mkr) • Resultat per aktie före utspädning 0,86 kr (1,04 kr) • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 2,4 Mkr respektive 0,7 Mkr

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2010 • Nettoomsättning 23,9 Mkr (25,4 Mkr) • Systemintäkter 21,5 Mkr (20,7 Mkr) • Rörelseresultat före avskrivningar 4,6 Mkr (4,8 Mkr) • Rörelseresultat 2,4 Mkr (2,6 Mkr) • Rörelsemarginal 10,2 % (10,4 %) • Resultat efter skatt 1,7 Mkr (2,2 Mkr) • Resultat per aktie före utspädning 0,14 kr (0,19 kr) • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,7 Mkr respektive 0,2 Mkr

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

Show as PDF