Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order på molntjänst värd 3,1 Mkr

08:45 / 21 January 2010 Formpipe Press release


----------------------------------------------------------------------------
| | Stockholm 2010-01-21 |
----------------------------------------------------------------------------
Pressmeddelande

FormPipe Software får order på molntjänst värd 3,1 Mkr

Åtta Värmlandskommuner tecknar gemensamt avtal med FormPipe Software gällande FormPipe OnDemand för dokument- och ärendehantering och e-tjänster. Ordervärdet uppgår till 3,1 Mkr.

Det är FormPipe Softwares etablerade ECM-produkt för dokument- och ärendehantering, FormPipe W3D3, som också finns som OnDemand-tjänst. Det innebär att programvaran, inklusive drift och underhåll, tillhandahålls som tjänst över internet. Avtalet är treårigt och gäller för 500 användare i de åtta Värmlandskommunerna.

- Våra ECM-produkter är redan etablerade som molntjänster ute hos ett antal av våra kunder. Efterfrågan på molntjänster förväntas öka och vi ser att det finns fler som kan effektivisera sin informationshantering med våra produkter då vi levererar dem som tjänst, inte minst bland små och medelstora organisationer som har begränsade resurser för IT-underhåll, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

I standardtjänsten för Värmlandskommunerna ingår IT-stöd för diarieföring, ärendehantering och dokumenthantering men framöver planeras en rad andra e-tjänster att införas med stöd av FormPipe OnDemand. Ett exempel är mötes- och beslutshantering för att hantera mötesdokument elektroniskt och ge behörighet till dessa ärenden. Ett annat exempel är att kunna publicera diariet på internet för ökad tillgänglighet mot allmänheten.

De åtta Värmlandskommuner som tecknar avtal är: Arvika kommun Forshaga kommun Hagfors kommun Kils kommun Storfors kommun Sunne kommun Torsby kommun Årjängs kommun

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Show as PDF