Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får licensorder från Skurups kommun

08:45 / 20 January 2010 Formpipe Press release

Stockholm 2010-01-20

Pressmeddelande

FormPipe Software får licensorder från Skurups kommun

Skurups kommun har tecknat avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, FormPipe W3D3. Ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

- Det är glädjande att ytterligare en kommun väljer vår standardprodukt för ärende- och dokumenthantering. FormPipe är i de allra flesta fall förstahandsvalet som leverantör av ECM-produkter till det offentliga Sverige och vi ser fortsatt ökad efterfrågan, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Bland kommuner och myndigheter finns behov av IT-stöd för att kunna etablera e-tjänster, minimera tidsödande rutinärenden och effektivisera handläggningsprocesser. Det offentliga Sverige har krav på sig att följa regeringens uppdrag avseende e-förvaltning; att öka användbarheten och tillgängligheten och effektivisera ärendehantering och intern administration. För detta krävs investeringar i bra verksamhetsstöd.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping, Skellefteå och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF