Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får licensorder från Göteborgs universitet, värd 6 Mkr

10:19 / 26 January 2010 Formpipe Press release

Pressmeddelande Stockholm 2010-01-26

FormPipe Software får licensorder från Göteborgs universitet, värd 6 Mkr

Göteborgs universitet tecknar avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, FormPipe W3D3. Ordervärdet uppgår till 6 Mkr.

Drygt hälften av Sveriges universitet och högskolor använder idag FormPipe Softwares ECM-produkter för ärende- och dokumenthantering vilket gör bolaget till den ledande leverantören inom segmentet.

- Det finns ett stort ekonomiskt värde i att skapa ordning och reda på informationen och att automatisera arbetsprocesser och därmed minimera manuell hantering. Därför fortsätter ECM-marknaden att växa och därför tar våra kunder ett allt större grepp kring att samordna och effektivisera sin informationshantering, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Göteborgs universitet vill med ett enhetligt ärendehanteringssystem öka den administrativa samordningen och därmed frigöra resurser för forskning och utbildning.

- FormPipe W3D3 förbättrar möjligheterna för organisationen vad gäller effektivisering, tillgänglighet och rättssäkerhet. Effekter vi ska uppnå är exempelvis att automatisera manuella arbetsmoment i handläggning och administration, att förenkla kunskapsdelning och kunskapsöverlämning och att uppfylla lagar och myndighetskrav vad gäller arkivering och spårbarhet i dokumentation, säger Anders Granberg, administrativ strateg vid universitetsledningens kansli.

I Göteborgs universitets förstudie för upphandling av ett modernt och effektivt ärendehanteringssystem fanns krav på det skulle finnas funktioner för; ärendehantering, diarieföring, workflow-funktioner, dokumenthantering, publiceringsstöd, projektstöd och långtidslagring av dokument.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Anders Granberg, administrativ strateg vid universitetsledningens kansli, 031-786 10 38

Show as PDF