Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Förbereder Notering På Nasdaq Omx Stockholm, Small Cap

12:00 / 29 September 2009 Formpipe Press release

Styrelsen i FormPipe Software AB (publ) har beslutat att bolaget ska ansöka om notering på NASDAQ OMX, Small Cap.

Styrelsen anser att bolaget nu är moget för att ansöka om notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och bedömer att noteringen kan äga rum under det första halvåret 2010. Genom noteringen på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap hoppas styrelsen på ett utökat institutionellt intresse för aktien.

- Noteringen ger aktieägarvärde och stärker bolagets varumärke bland kunder, partners, investerare och media. Genom en notering ökar också förutsättningarna för ytterligare likviditet i handeln med bolagets aktier. Det är en fördel bland annat när man ska använda aktien som betalningsmedel i samband med potentiella förvärv, säger Hans Möller, bolagets styrelseordförande.

FormPipe Software är sedan den 20 januari 2005 listat på NASDAQ OMX First North och aktien kommer att handlas på First North fram till dess att en notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap sker.

För ytterligare information, kontakta: Hans Möller, styrelseordförande för FormPipe Software AB, 0708-15 16 89 Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF