Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Tilläggsorder Från Vägverket

12:00 / 24 September 2009 Formpipe Press release

FormPipe Software får tilläggsorder från Vägverket gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter. FormPipe Softwares partner Cybercom står som tjänsteleverantör.

Vägverket tecknade redan under förra året avtal gällande W3D3 som plattform för ärendehantering, och utökar nu sitt användande av produkten och därmed antalet licenser.

- Vi ser att vår partnerstrategi börjar sprida ringar på vattnet och allt fler licensaffärer initieras av våra partners vilket ökar skalbarheten i vår affärsmodell. Vi ser också att befintliga kunder nu använder möjligheten att ytterligare effektivisera sina verksamheter med ECM-produkter och därför utökar sina licenser, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- FormPipes ECM-produkter i kombination med vår verksamhetsförståelse, leveransförmåga och erfarenhet av systemförvaltning ger ett starkt erbjudande. Vi uppfattar att det finns ett ökande behov av att effektivisera administrativa processer i det offentliga Sverige och ser möjligheter att kunna hjälpa fler verksamheter, säger Christoffer Backman, erbjudandeansvarig ECM för Cybercom.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF