Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Licensorder Från Pensionsmyndigheten

12:00 / 16 September 2009 Formpipe Press release

En ny myndighet, Pensionsmyndigheten, har tecknat avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet för FormPipe Software uppgår till 1,4 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter. FormPipe Softwares partner Cybercom står som tjänsteleverantör.

- Vi är mycket konkurrenskraftiga inom det offentliga Sverige och är stolta över att ytterligare en stor myndighet väljer oss som produktleverantör. Våra ECM-produkter skapar struktur, tillgänglighet och spårbarhet. Tillsammans med våra partners skapar vi såväl effektivitets- som produktivitetsvinster för våra slutkunder, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Administrationen av pensionsförmånerna delas idag av PPM och Försäkringskassan, från den 1 januari 2010 samordnas resurserna. Cirka 800 årsarbetskrafter kommer att arbeta vid Pensionsmyndigheten.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF