Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport Januari-September 2009

12:00 / 23 September 2009 Formpipe Press release

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

• Intäkterna uppgick till 93,2 Mkr (68,2 Mkr) en ökning med 37 % • Rörelseresultatet uppgick till 16,5 Mkr (15,7 Mkr), med en rörelsemarginal om 18,4 % (24,5 %) • Resultat efter skatt uppgick till 12,2 Mkr (10,9 Mkr) • Resultat per aktie uppgick till 1,04 kr (1,09 kr) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,9 Mkr (11,6 Mkr) • Licens- och underhållsintäkter uppgick till 70,5 Mkr (46,2 Mkr), en ökning med 53 %

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2009

• Intäkterna uppgick till 26,2 Mkr (19,6 Mkr) en ökning med 34 % • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 Mkr (2,0 Mkr), med en rörelsemarginal om 10,4 % (10,6 %) • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 Mkr (1,0 Mkr) • Resultat per aktie uppgick till 0,19 kr (0,09 kr) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,9 Mkr (-2,9 Mkr) • Licens- och underhållsintäkter uppgick till 20,7 Mkr (14,8 Mkr), en ökning med 40 %

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Show as PDF