Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Genombrottsorder Till Offentlig Sektor I Danmark.

12:00 / 26 August 2009 Formpipe Press release

FormPipe Software har tecknat avtal med Köpenhamns kommun gällande ECM-produkten, Platina. För installation och anpassningar ansvarar FormPipe Softwares partner ConsignIT.

Köpenhamns kommun vill göra det lättare för medborgarna att ansöka om bidrag för integrationsprojekt. Vidare vill man skapa bättre insyn för allmänheten om status i pågående projekt. Detta är av extra intresse för politiker och journalister som får möjlighet till bättre överblick av de totala kostnaderna för bidrag till integrationsprojekt.

- Vi har länge varit framgångsrika inom offentlig sektor i Sverige. Denna genombrottsorder hoppas vi därför är den första av många till det offentliga Danmark. Vår produktsvit utgör ingen begränsning för expansion utanför Sverige, tvärtom bör våra produkter vara till stor verksamhetsnytta såväl inom offentlig som privat sektor även internationellt, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vi valde Platina eftersom produkten har en stark funktionalitet för att stödja våra processer och att den goda användarvänligheten skapar en tydlig överblick. Med Platina som plattform kommer vi att på ett kostnadseffektivt sätt förbättra servicen gentemot våra medborgare, säger Sara Allermann Kruse, Chef för Projektbankssekretariatet vid Köpenhamns Kommun.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, +46 70 567 73 85 Sara Allermann Kruse, Köpenhamns Kommun, +45 33 17 36 39

Show as PDF