Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Licensorder Från Strömstads Kommun

12:00 / 7 July 2009 Formpipe Press release

Strömstads kommun har tecknat avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet för FormPipe Software uppgår till 1 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter. Lemontree står som tjänsteleverantör.

- Det offentliga Sverige ligger långt framme i mognadsgrad avseende utnyttjande av ECM-programvaror för att öka effektiviteten i verksamheten. Vår framgång och marknadsledande position inom det offentliga Sverige är därför bra bevis på styrkan i vårt produkterbjudande, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vi valde W3D3 eftersom det är en produkt som på ett bra sätt kommer att tillgodose kommunens behov av effektiv ärendehantering. Med W3D3 som plattform för e-tjänster avser vi öka medborgarnyttan genom ökad tillgänglighet och service mot kommunens invånare, säger Ulrika Haugland, Strömstads kommun.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85 Ulrika Haugland, Strömstads kommun, 0526-190 00

Show as PDF