Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Tilläggsorder Från Svenska Kraftnät Värd 1,5 Mkr.

12:00 / 29 June 2009 Formpipe Press release

FormPipe Software har tecknat avtal med Svenska Kraftnät gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr och består till övervägande del av licens- och underhållsintäkter.

Svenska Kraftnät som redan idag använder W3D3 utökar nu licensen och avser att göra ett bredare införande gällande dokument- och ärendehantering i organisationen.

- Befintliga kunder som övertygats om de effektivitetsvinster som skapas med våra ECM-produkter står för en allt större del av vår nyförsäljning. Vi ser detta som ett starkt bevis för att våra produkter åstadkommer stor verksamhetsnytta, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Svenska Kraftnät gör stora investeringar i elförsörjningsnäten och har därmed stort behov av god ordning och reda avseende dokument, ärenden och projekt. Genom att utvidga användandet av W3D3 inom organisationen underlättas kontroll och överskådlighet av dokument- och ärendeflödet inom investeringsprojekten. En samlad överblick ger bättre underlag för investeringar och uppföljning, vilket bedöms generera betydande kostnadsbesparingar.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF