Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Licensorder Från Tyresö Kommun Via Sin Partner Guide

12:00 / 11 June 2009 Formpipe Press release

Tyresö kommun har tecknat avtal om ECM-produkten W3D3 via FormPipe Softwares partner Guide. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 1,7 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter. Guide står som tjänsteleverantör.

- Intresset för våra produkter är fortsatt stort, både hos slutkunder och i partnerledet. När fler affärer initieras av allt fler partners ökar skalbarheten i vår affärsmodell, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vi har stor erfarenhet av att introducera IT-system i offentlig sektor. Det är viktigt att det sker på ett enkelt sätt som ändå lyfter fram kundens behov och önskemål. Ett sådant arbetssätt lägger grunden för ett bra införande av FormPipes produkter vilket ger stora effektivitetsvinster för våra gemensamma slutkunder, säger Uno Liljedahl, enhetschef Guide.

- Vi ser W3D3 som en framtidssäker standardprodukt med tydlig införandeprocess. W3D3 kommer att vare en viktig del i vårt arbete med ökad tillgänglighet för kommuninnevånare och näringsliv. Vår målsättning är att hantera alla ärenden och handlingar elektroniskt under ärendets hela livscykel - från registrering till arkivering. Kombinationen W3D3 och Guide som tjänsteleverantör innebär stabila förutsättningar för en framgångsrik vidareutveckling av vår e-förvaltning, säger Ulrika Josephson Westberg, utredare för Tyresö kommun.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Uno Liljedahl, enhetschef Guide Konsult, 0703-40 98 00 Ulrika Josephson Westberg, utredare för Tyresö kommun, 070-488 97 07

Show as PDF