Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Länsstyrelserna Värd 7,9 Mkr

12:00 / 15 May 2009 Formpipe Press release

Länsstyrelserna har tecknat avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, Platina. Ordervärdet är på 7,9 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

Länsstyrelserna använder redan idag Platina som en plattform knutna till e-tjänster för exempelvis körkortsansökan och yrkestrafiktillstånd. Nu utökar man licensen och avser att göra ett bredare införande gällande dokument- och ärendehantering i organisationen.

- Vi ser denna order som ytterligare ett bevis på att våra kunder ser en stor rationaliseringspotential med våra ECM-produkter. Lågkonjunkturen driver det offentliga Sverige att genomdriva effektiviseringsprojekt och våra produkter är etablerade hos många myndigheter, kommuner och landsting, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- De processer vi redan har infört med Platina har fallit ut väl och vi ser att vi får ett IT-stöd som utvecklas med hänsyn till nya möjligheter och behov hos Länsstyrelserna. Vi ser möjlighet till en ökad effektivisering av administrativa processer och att ytterligare öka vår servicenivå mot medborgare och företag, säger Mats Lilienberg, IT-direktör för Länsstyrelserna.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Mats Lilienberg, IT-direktör för Länsstyrelserna, 031-60 71 15

Show as PDF