Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Licensorder Från Landstinget I Värmland Via Sin Partner Logica

12:00 / 29 May 2009 Formpipe Press release

Landstinget i Värmland har tecknat avtal om ECM-produkten Platina via FormPipe Softwares partner Logica. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 1,1 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter. Logica implementerar och står som tjänsteleverantör.

- FormPipes kvalificerade ECM-produkter har en mycket stark ställning bland landstingen i Sverige, i kombination med våra partners kompetens skapas stor verksamhetsnytta för våra slutkunder, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Landstinget i Värmlands målsättning med investeringen är att kvalitetssäkra, effektivisera, förenkla, öka sökbarheten samt bidra till en starkare styrning av ärende- och dokumenthanteringen som ska bli enhetlig inom hela Landstinget i Värmland. Målet är även att, med implementationen av Platina, kunna bidra till utveckling av nya medborgarverktyg på webben, säger Mats Lindahl, som leder projektet för Landstinget i Värmland.

Landstinget i Värmlands ambition är att all ärendehantering inom några år ska vara digital med undantag för långtidsarkivering. På sikt är ambitionen att även långtidsarkivering ska ske på digital väg. Första etappen omfattar cirka 500 användare där även en pilotinstallation planeras avseende dokumenthantering.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Mats Lindahl, projektledare Landstinget i Värmland, 054-61 42 72

Show as PDF