Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport Januari-Mars 2009

12:00 / 21 April 2009 Formpipe Press release

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 31,9 Mkr (24,0 Mkr) en ökning med 33 % • Rörelseresultatet uppgick till 6,7 Mkr (7,1 Mkr), med en rörelsemarginal om 22,0 % (31,9 %) • Resultat per aktie uppgick till 0,43 kr (0,56 kr) • Resultat efter skatt uppgick till 5,1 Mkr (5,5 Mkr) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,1 Mkr (0,7 Mkr) • Licens- och underhållsintäkter uppgick till 23,0 Mkr (14,9 Mkr), en ökning med 54 %

För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil nedan.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software, 0705-67 73 85

Show as PDF