Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Tilläggsorder Från Transportstyrelsen Värd 2,8 Mkr

12:00 / 19 March 2009 Formpipe Press release

Transportstyrelsen avser att utveckla ytterligare e-tjänster och ger FormPipe Software fortsatt förtroende som leverantör genom tilläggsorder. Ordervärdet uppgår till cirka 2,8 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter avseende FormPipe Softwares ECM-programvara, W3D3.

- Både nya och befintliga kunder fortsätter att investera i våra produkter. Utökad funktionalitet och därmed ökad effektivitet och sänkta kostnader är tydliga drivkrafter för investeringar i ECM-produkter, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB

Show as PDF