Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Flaggningsmeddelande I FormPipe Software Ab (Publ)

12:00 / 19 March 2009 Formpipe Press release

Svenska Mezzaninkapital AB (556337-6200) har per 2009-03-13 utökat sitt innehav med 150.225 st aktier i FormPipe Software AB (publ), noterat på First North (FPIP) och stärker därmed sin position som största ägare ytterligare. Svenska Mezzaninkapitals totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 1 573 637 st aktier motsvarande 13,4 % av röst- och kapitalandelen i bolaget.

Bakom Svenska Mezzaninkapital AB står Hans Möller, Jan Söderberg och Johan Hernmarck.

För ytterligare information, kontakta: Hans Möller, Svenska Mezzaninkapital AB och styrelseordförande i FormPipe Software AB, Telefon: +46 708151689

Show as PDF