Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Ytterligare En Order Från Transportstyrelsen

12:00 / 30 November 2009 Formpipe Press release

FormPipe Software har tecknat avtal med Transportstyrelsen gällande ECM-produkten för in- och utdata, LaserNet, licensvärdet uppgår till 1,3 Mkr. Det är FormPipe Softwares partner Lemontree som har tagit fram och implementerar en lösning för framställning, versionshantering, revisionshantering och publicering av Transportstyrelsens föreskrifter. Transportstyrelsen har sedan myndigheten bildades förra året använt sig av FormPipe Softwares produkt för dokument- och ärendehantering, W3D3.

- Det finns stora effektivitetsvinster att göra med FormPipes ECM-produkter och det är våra partners som genom sin verksamhetskunskap tydliggör den fulla effektiviseringspotentialen hos våra slutkunder. Lemontree är ett gott exempel, de är mycket lyhörda för kundernas verksamhetskrav och har gedigen kunskap om FormPipes ECM-produkter vilket gör att de kan erbjuda kostnadseffektiva informationshanteringslösningar med FormPipes standardprodukter. I takt med att användningsområdet för våra produkter breddas, ökar också antalet sålda licenser, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Lemontree implementerar en ny typ av dokumenthanteringslösning för föreskriftsframställning, baserad på Formpipes produkter W3D3 och LaserNet. Systemstödet som implementeras kommer dels stödja processen för framtagning av nya och underhålla befintliga föreskrifter samt att kunna publicera dessa i både konsoliderad och separerad form enligt domstolsverkets riktlinjer. Framställning, uppdateringar och revisionshantering av föreskrifterna separeras från layouthanteringen, vilket gör det möjligt för användarna att helt fokusera på innehåll före utseende.

Lösningen är modern, självinstruerande och gör det möjligt för Transportstyrelsen att få en effektiv och enhetligt hantering av författningar samt garanterar att de framtagna dokumenten alltid håller jämn och hög visuell kvalitet samt följer Transportstyrelsens grafiska profil. Lösningen sparar även författningarna i arkivbeständigt format, PDF/A-1b via LaserNet, enligt Riksarkivets rekommendationer.

- Genom att integrera ytterligare en standardprodukt från FormPipe kan vi multiplicera kundnyttan. Transportstyrelsen kan dra nytta av redan gjorda investeringar i W3D3 när man nu går vidare med detta IT-stöd för att hantera myndighetens föreskrifter - Lemontree och Transportstyrelsen har en upparbetad relation, produkterna kan enkelt integreras och implementationstiden blir därmed kortare, säger Andreas Lalangas, försäljningschef för Lemontree.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF