Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Licensorder Från Ny Myndighet Via Sin Partner Sigma

12:00 / 8 January 2009 Formpipe Press release

En ny myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har tecknat avtal om ECM-produkten Platina via FormPipe Softwares partner Sigma. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 3 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter. Sigma står som tjänsteleverantör.

- Än en gång bekräftas att våra ECM-produkter är marknadsledande mot det offentliga Sverige och att vår partnerstrategi ökar möjligheterna för god tillväxt och högre lönsamhet. Sigma har hög kompetens och stor erfarenhet av att implementera ECM-produkter, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Att effektivisera och automatisera informationsprocesser är ett angeläget område för våra kunder och där passar Platina in. Sigma har stor erfarenhet av projekt som kräver kvalificerad kompetens inom systemutveckling, verksamhetsutveckling och integration, säger Michael Lauridsen från Sigma.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Michael Lauridsen, Sigma, 0706-95 95 14

Show as PDF