Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Licensorder Från Kommunal Värd 2,2 Mkr

12:00 / 29 January 2009 Formpipe Press release

FormPipe Software har tecknat avtal med fackförbundet Kommunal gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet uppgår till 2,2 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

- Inom ärendeintensiva verksamheter finns en stor effektiviseringspotential när man inför ECM-produkter. Krav på ökad effektivitet i kärnprocesser och på ökad samverkan mellan anställda är drivkrafter som även fortsättningsvis för FormPipe framåt, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vårt mål var att kunna byta ut flera olika system mot ett och att kunna integrera det mot SharePoint och det kan vi göra med W3D3. Med ett enhetligt IT-stöd för dokument- och ärendehantering ser vi att vi kan få ännu bättre kvalitet och kontroll på den stora mängd information som passerar genom vår organisation. Det ger i slutändan ökad tillgänglighet och bättre service till våra medlemmar, säger Stig Nydén, IT-samordnare för Kommunal.

Genom investeringen i W3D3 kommer Kommunal att få ett sammanhållet verktyg för att exempelvis hantera avdelningarnas ärendehantering, diarium för avtal och tvister samt mötes- och motionshantering. Implementationen kommer att utföras av FormPipe Softwares partner Guide.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Stig Nydén, IT-samordnare för Kommunal, 0702-64 43 38

Show as PDF