Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Lösen Av Konvertibellån Från Förvärvet Av Alp Data I Linköping Ab

12:00 / 1 September 2008 Formpipe Press release

Som finansiering av förvärvet av ALP Data i Linköping AB i september 2006 upptogs ett konvertibelt lån om 5 000 000 kronor. Detta lån har nu återbetalats i sin helhet och kommer därmed ej innebära någon utspädning för ägarna i FormPipe Software AB.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software AB Telefon: +46 (0)8 555 290 84, Mobil: +46 (0)705 67 73 85

Show as PDF