Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Fullföljer Förvärv Av Ebi Systems

12:00 / 1 September 2008 Formpipe Press release

FormPipe Software AB (publ) fullföljer idag förvärvet av programvarubolaget EBI Systems. Förvärvet innebär att FormPipe Software får tillgång till partnernätverk, affärsrelationer och kundavtal för ECM-produkten PLATINA. Under namnet FormPipe Software kommer bolaget att kombinera resurser och fortsätta att utveckla produkter för att strukturera information i större organisationer.

- Dagens förvärv av EBI ger oss en mycket stark position på den svenska marknaden, vi är nu utan tvivel den största leverantören av ECM-produkter till det offentliga Sverige. Med förvärvet knyts flera strategiska partnerskap med ledande konsultbolag till FormPipe och vi står nu redo att på allvar ta steget ut i Europa, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

EBI har sedan 2007 genomgått en omfattande omstrukturering och har därmed gjort kraftiga kostnadsbesparingar. Verksamheten i EBI har renodlats till produktutveckling och partnerlicensiering vilket förbättrat marginaler och tillväxtmöjligheter. Den framgångsrika omstruktureringen gör att den löpande verksamheten nu genererar uthållig vinst.

FormPipe Software förutspår synergier både på kostnads- och intäktssidan när bolagen integreras och räknar med att EBI stadigt kommer att bidra med ett positivt resultat till koncernen. Förvärvet förstärker möjligheterna till fortsatt kraftig tillväxt med stor skalbarhet. Den stärkta koncernen får utökad kapacitet att investera i nya vertikaler och marknader.

Anmälningsperioden i FormPipe Softwares erbjudande till aktieägarna i EBI Systems har löpt ut. FormPipe Software har nått 100 procent av aktierna i EBI Systems och bolagen konsolideras från och med den 1 september 2008.

FormPipe Software förvärvar EBI för 1 937 521 st nyemitterade aktier i FormPipe Software vilket ger en total utspädning om cirka 17 %.

Nytt rapportdatum Med anledning av ovanstående förvärv senareläggs offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2008 från onsdagen den 22 oktober 2008 till tisdagen den 11 november 2008.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF