Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Flaggningsmeddelande I FormPipe Software Ab (Publ)

12:00 / 24 September 2008 Formpipe Press release

Svenska Mezzaninkapital AB har förvärvat 1 330 000 aktier i FormPipe Software AB (publ), noterat på First North (FPIP) och blir därmed största enskilda ägare. Svenska Mezzaninkapitals totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 1 330 000 aktier motsvarande 11,3 % av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Bakom Svenska Mezzaninkapital AB står Hans Möller, Jan Söderberg och Johan Hernmarck. - FormPipe Software är ett välskött programvarubolag som ligger i expansionsfas och har intressanta produkter med möjlighet till stor skalbarhet. När vi fick tillfälle att investera i FormPipe var det naturligt att ta möjligheten, säger Hans Möller.

- Vi är mycket glada att få in långsiktiga aktieägare med dokumenterat god kunskap om programvarubolag inom ECM och ärendehantering, säger Tomas Julin, styrelseordförande FormPipe Software AB.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, verkställande direktör FormPipe Software AB Telefon: +46 70 567 73 85

Show as PDF