Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

W3d3 I Ramavtal Mot Det Offentliga Danmark

12:00 / 1 July 2008 Formpipe Press release

FormPipe Softwares ECM-produkt för dokument- och ärendehantering, W3D3, finns från den 1 juli 2008 med på det danska ramavtalet med SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service. W3D3 erbjuds som en standardprogramvara via FormPipe Softwares partner Steria A/S i ramavtalet 02.18 Systemlösningar, projekt samt underhåll. Avtalet gäller till och med den 1 juli 2010 och kan förlängas med ytterligare 24 månader.

- Det svenska ramavtalet med Verva är en viktig del i att vi nu är den ledande leverantören av dokument- och ärendehanteringsprodukter till det offentliga Sverige. Vi ser nu möjligheten till samma goda utveckling i Danmark, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Ramavtalet innebär att det offentliga Danmark kan välja FormPipe Softwares ECM-produkt W3D3 utan att behöva göra resurskrävande offentliga upphandlingar. Ramavtalet är SKI:s mest omfångsrika avtal på IT-området och ska säkra att det offentliga på ett enkelt sätt kan komma igång med de många IT-projekt som krävs för att leva upp till den danska regeringens IT-strategi.

- Det faktum att vi också är lokaliserade i Danmark och att vi har en strategi för att bredda vår försäljning via partners gör att vi nu på allvar kan ta steget in på den danska marknaden med W3D3, fortsätter Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software AB Telefon: +46 (0)8 555 290 84, Mobil: +46 (0)705 67 73 85

Show as PDF