Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Linköpings Kommun Värd 3 Mkr

12:00 / 2 July 2008 Formpipe Press release

Linköpings kommun har tecknat avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet uppgår till 3 Mkr och består till övervägande del av licens- och underhållsintäkter. Till detta kommer optioner avseende ytterligare funktionalitet uppgående till dryga 4 Mkr.

- Stora kommuner väljer gärna standardprodukter som utvecklas i takt med att omvärlden och kundkraven förändras, W3D3 är en sådan produkt. Vi ser ordern från Linköpings kommun som ett ytterligare bevis på vår starka konkurrenskraft, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Efter en noggrann urvalsprocess föll valet på FormPipe Software och W3D3. Viktiga faktorer för vårt beslut var en framtidssäker standardprodukt med tydlig implementerings-process samt trovärdiga referenser. W3D3 kommer att utgöra en viktig del i vårt arbete med ökad tillgänglighet för kommuninnevånare och näringsliv och ge bra förutsättningar för vidareutveckling av vår e-förvaltning säger Lars-Åke Ekström, administrativ chef för Linköpings kommun.

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest snabbväxande. Med drygt 140.000 invånare är Linköping en välkänd utbildningsstad med en varierad arbetsmarknad.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Lars-Åke Ekström, administrativ chef för Linköpings kommun, 013-20 61 64

Show as PDF