Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport Januari - Juni 2008

12:00 / 15 July 2008 Formpipe Press release

Perioden 1 januari - 30 juni 2008 * Nettoomsättningen uppgick till 48,6 Mkr (30,0 Mkr) en ökning med 62 % * Rörelseresultatet uppgick till 13,7 Mkr (3,6 Mkr), med en rörelsemarginal om 30,1% (12,3%) * Resultat per aktie uppgick till 1,01 kr (0,26 kr) * Resultat efter skatt uppgick till 9,9 Mkr (2,3 Mkr) * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,5 Mkr (3,5 Mkr) * Licens- och underhållsintäkter uppgick till 31,4 Mkr (17,7 Mkr), en ökning med 78 %

Perioden 1 april - 30 juni 2008 * Nettoomsättningen uppgick till 24,6 Mkr (14,5 Mkr) en ökning med 69 % * Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr (2,0 Mkr), med en rörelsemarginal om 28,4% (14,3%) * Resultat per aktie uppgick till 0,45 kr (0,15 kr) * Resultat efter skatt uppgick till 4,4 Mkr (1,3 Mkr) * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,1 Mkr (1,3 Mkr) * Licens- och underhållsintäkter uppgick till 16,5 Mkr (8,5 Mkr), en ökning med 93 % För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85

(För fullständig halvårsrapport se bifogad fil)

Show as PDF