Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Vägverket Tecknar W3d3-Avtal Via FormPipes Partner Cybercom

12:00 / 7 May 2008 Formpipe Press release

Vägverket har tecknat avtal om ärende- och dokumenthanteringsprodukten W3D3 via FormPipe Softwares partner Cybercom. Ordervärdet uppgår för FormPipe till 4,6 Mkr och består till övervägande del av licens- och underhållsintäkter. Cybercom står som tjänsteleverantör.

- Det är glädjande att allt fler affärer initieras av våra partners. Vi ser att våra standardprodukter i kombination med Cybercoms kompetens gällande implementation öppnar dörrarna för ytterligare affärer, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Inom Vägverket hanteras dagligen en mängd olika kundärenden där kunderna förväntas få snabba svar, med god rättssäkerhet och med rätt kvalitet. För att för att kunna möta ökade krav och internationella standarder från såväl kunder som företag och andra myndigheter ska Vägverket effektivisera kundärendehanteringen och har därför fattat beslut om att införa ett IT-stöd för ärendehantering, i form av en standardprodukt som utgör en gemensam teknisk plattform för ärendehantering, säger Sven Ahlström, projektledare för digitala kundärenden på Vägverket i Borlänge.

Efter en urvalsprocess fann Vägverket att plattformen W3D3 och Cybercom som tjänsteleverantör passar verkets behov och krav bäst.

- W3D3 och Cybercom uppfyllde de krav vi satt upp för att välja en på marknaden befintlig standardprodukt för dokument- och ärendehantering, där ärendehanteringen hanteras via W3D3 och dokumenthanteringen via Microsoft SharePoint 2007. Implementeringen av informationssystem för dokument- och ärendehantering ger bättre möjlighet att hantera, distribuera, publicera och arkivera våra dokument, ärenden samt publikationer, säger Sven Ahlström.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85 Sven Ahlström, Projektledare Digitala kundärenden, Vägverket, 070-581 10 08

Show as PDF