Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Order På W3d3-Moduler Från Lunds Universitet, Värd 2 Mkr

12:00 / 17 April 2008 Formpipe Press release

Lunds Universitet har beställt W3D3-moduler för e-rekrytering och för kontraktshantering till ett sammanlagt ordervärde på 2 Mkr. Ordervärdet består till allra största del av licens- och underhållsintäkter.

- I takt med växande användning av vår standardprodukt W3D3 har vi sett ett ökat behov av paketerade moduler för specifika processer, som exempelvis e-rekrytering eller e-arkivering. När vi utvecklar nya ECM-moduler breddar vi samtidigt möjligheterna till ökad licensförsäljning, vilket ordern från Lunds Universitet bekräftar säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software. Lunds Universitet kommer med e-rekryteringsmodulen att skapa en säkrare, enklare och effektivare handläggning av rekryteringsarbetet samt få en helhetssyn över alla anställningsärenden. - Målet är att varje del i våra rekryteringsprocesser ska ha ett fullgott IT-stöd, från annonsering, ansökan och intervju till granskning, beslut och kontraktsskrivning. Genom att vissa moment helt eller delvis automatiseras kan vi se vinster som minskade handläggningstider, ökad tillgänglighet och lägre administrativa kostnader, säger Staffan Svensson, personalchef för Lunds Universitet.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85 Staffan Svensson, personalchef för Lunds Universitet, 046-222 71 05

Show as PDF