Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Ny Skolmyndighet Värd 2,7 Mkr

12:00 / 28 April 2008 Formpipe Press release

Specialpedagogiska skolmyndigheten har skrivit avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Det totala ordervärdet uppgår till 2,7 Mkr och inkluderar ett treårigt serviceavtal på 0,9 Mkr.

- Det är glädjande att ytterligare en myndighet väljer FormPipe som leverantör. Vi kan klart se en fortsatt god efterfrågan på våra ECM-produkter från det offentliga Sverige. Samtidigt ser vi en trend där allt fler kunder tar ett större grepp kring elektronisk informationshantering, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Redan den 1 juli öppnas dörrarna till den nya myndigheten och en anledning till att vi valde W3D3 för vår ärende- och dokumenthantering är att den snabbt kan införas i verksamheten. Vår ambition är att med ett bra IT-stöd skapa god tillgänglighet och en effektiv ärendehantering som svarar mot de krav och regler vi behöver följa som myndighet, säger Gunilla Janhagen, projektledare i arbetsgrupp inför bildandet av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software 0705-67 73 85

Gunilla Janhagen, projektledare i arbetsgrupp inför bildandet av Specialpedagogiska skolmyndigheten 0611-887 52

Show as PDF