Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport Januari-Mars 2008

12:00 / 23 April 2008 Formpipe Press release

BRA START PÅ ÅRET

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2008

• Nettoomsättningen uppgick till 24,0 Mkr (15,5 Mkr) en ökning med 55 % • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr (1,6 Mkr), med en rörelsemarginal om 32,0% (10,5%) • Resultat per aktie uppgick till 0,56 kr (0,11 kr) • Resultat efter skatt uppgick till 5,5 Mkr (1,0 Mkr) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 Mkr (2,2 Mkr) • Licens- och underhållsintäkter uppgick till 14,9 Mkr (9,1 Mkr), en ökning med 63 %

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85

Show as PDF