Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Örebro Fortsätter Att Beställa W3d3 Via FormPipes Partner Cybercom

12:00 / 3 March 2008 Formpipe Press release

Örebro kommun beställer licenser och underhåll för ECM-produkten W3D3 till ett värde av 1,3 Mkr. Beställningen är ett avrop från det tidigare avtal för W3D3 som slöts via FormPipes Softwares partner Cybercom, som står för integrationen.

- I samband med att våra etablerade partners installerar W3D3 sker en utveckling och breddning av produkten. Det kan röra sig om integrationslösningar mot andra system eller partnerutvecklade moduler mot W3D3. Cybercoms breda kompetens gällande infrastruktur ger mervärde till både vår produkt och kunden, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vår målsättning är att hantera alla ärenden och handlingar elektroniskt och att vi ska kunna göra det från det att ett ärende initieras till att det avslutas och arkiveras. Vi vill steg för steg införa elektronisk hantering i hela organisationen, därför har vi nu utökat antalet licenser, säger Ingegerd Zidén, kanslichef för stadskansliet på Örebro kommun.

Trenden i det offentliga Sverige av idag är att förbättra samordning och införa IT-stöd för att automatisera ärendeprocesser. Krav finns på att skapa en effektiv e-förvaltning - till nytta för både medborgare och företag. I regeringens handlingsplan för en modern e-förvaltning från januari 2008, är målet att Sverige ska ha världens enklaste förvaltning 2010.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85 Charlotte Friman, projektledare Örebro kommun, 019-21 45 44

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är listat på OMX marknadsplats First North.

Show as PDF