Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Utökat Ramavtal Mot Det Offentliga Sverige

12:00 / 4 March 2008 Formpipe Press release

Verva och FormPipe Software har skrivit avtal om en uppdatering av ramavtalet för Informationsförsörjning 2005. FormPipe Software har utvecklat nya moduler till dokument- och ärendehanteringsprodukten W3D3 och dessa finns nu tillgängliga för avrop från ramavtalet.

- Våra programvaror är under ständig utveckling och det återspeglas i det uppdaterade ramavtalet. Nu kan våra befintliga kunder på ett enkelt sätt utöka nyttan av sin ECM-investering, samtidigt betyder detta att vi öppnar en ny dörr för ökad licensförsäljning, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Bland de nya modulerna för avrop från ramavtalet finns exempelvis en långtidslagringsmodul för export av information till xml-format och en modul för integration mellan W3D3 och Microsoft SharePoint. Bland nyheterna finns också en e-rekryteringsmodul som stödjer en komplett elektronisk rekryteringsprocess och en förtroendemannaportal för externa förtroendevalda i vilken de kan logga in och enkelt ta del av aktuell information och aktuella dokument.

Inom ramen för avtalet finns nu också LaserNet, FormPipe Softwares programvara för Input/Output Management. LaserNet finns som integration mot W3D3 för att automatiskt skapa och presentera dokument från W3D3, med valfritt format och distributionssätt.

LaserNet stödjer också Svefaktura och produkten finns listad som godkänd av SFTI för att både skicka och ta emot formatet. Svefaktura togs fram inom ramen för det arbete som görs inom Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Verva samt Ekonomistyrningsverket (ESV) under begreppet SFTI (Single Face To Industry) och är nu standard för att skicka och ta emot elektroniska fakturor i det offentliga Sverige.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är listat på OMX marknadsplats First North.

Show as PDF