Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Karlstad Kommun Värd 1,6 Mkr

12:00 / 10 March 2008 Formpipe Press release

FormPipe Software har tecknat avtal med Karlstad kommun gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet är på 1,6 Mkr och består till övervägande del av licens- och underhållsintäkter.

- Det offentliga Sverige fortsätter att efterfråga våra programvaror. Denna order bekräftar vår starka ställning på den växande ECM-marknaden i Sverige där kommuner står för en stor del av de offentliga IT-investeringarna, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vår ambition är ökad tillgänglighet och att effektivisera kommunens ärendehantering med W3D3. Det handlar om att använda ett kvalificerat IT-stöd som finns med i hela processen från registrering till arkivering. Därmed kan vi fortsätta att utveckla ett effektivt arbetssätt, som förenar god kvalitet med rätt resursinsats, säger Anna Sandborgh, kommundirektör för Karlstad kommun.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85 Carina Wiberg, administrativ chef för kommunledningskontoret Karlstad - 054-29 50 41

Show as PDF