Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Gotlands Kommun Värd 4,1 Mkr

12:00 / 12 March 2008 Formpipe Press release

Gotlands kommun har tecknat avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet är på 4,1 Mkr och består till övervägande del av licens- och underhållsintäkter.

- Dagens användande av produkter för informationshantering har bara börjat. Den snabbt ökande informationsmängden i företag och organisationer i kombination med ökade krav på kontroll, effektivitet och tillgänglighet leder till fler och större ECM-investeringar. Vårt tydliga produkterbjudande mot det offentliga Sverige ger oss en stark position på marknaden, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vi valde W3D3 eftersom det är en produkt som på ett bra sätt kommer att tillgodose kommunens behov. Vi vill med W3D3 som IT-stöd både skapa en effektiv ärendehantering samt en plattform för e-tjänster för att öka vår tillgänglighet mot kommunens invånare, säger Christine Edström, Ledningskontoret Gotlands kommun.

Gotlands kommun är med sina drygt 7 000 medarbetare öns största arbetsgivare. Gotlands kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av flera små kommuner. Samtidigt tog kommunen över landstingets uppgifter som sjukvård, folkhögskola och kollektivtrafik.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85 Christine Edström, Ledningskontoret Gotlands kommun, 0498-26 93 02

Show as PDF