Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Valberedning Inför Bolagsstämma 2009

12:00 / 28 November 2008 Formpipe Press release

I enlighet med beslut på Formpipe Software AB:s årsstämma 2008 har en valberedning bildats. Inför årsstämman 2009 utgörs valberedning av: Marcus Wallinder, Valberedningens ordförande, AB Wallinder & Co.; Hans Möller, Svenskt Mezzaninkapital AB och Staffan Torstensson, styrelseledamot i Formpipe Software.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Formpipe Software:s valberedning 2009 kan vända sig till valberedningen på e-mail eller på adress; Formpipe Software AB, Attention: Valberedningen, S:t Eriksgatan 117, 104 35 Stockholm.

Årsstämma Formpipe Software AB:s årsstämma kommer att hållas den 12 mars 2009 i bolagets lokaler på S:t Eriksgatan 117, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Formpipe Software:s styrelseordförande på e-mail eller på adress Formpipe Software AB, Att. Årsstämmoärenden, S:t Eriksgatan 117, 104 35 Stockholm. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast 31 januari 2009.

Stockholm den 28 november 2008 Christian Sundin Verkställande Direktör

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB 0705 67 73 85

Show as PDF