Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Den Nya Diskrimineringsmyndigheten

12:00 / 12 November 2008 Formpipe Press release

Utredningen för bildandet av Diskrimineringsombudsmannen har, för den nya sammanslagna myndigheten, skrivit avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet uppgår till 2 Mkr varav hälften består av licens- och underhållsintäkter.

- Det är glädjande att ytterligare en myndighet väljer vår standardprodukt för ärende- och dokumenthantering. FormPipe är i de allra flesta fall förstahandsvalet som leverantör av ECM-produkter till det offentliga Sverige och vi ser en fortsatt god efterfrågan, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Vid årsskiftet går ombudsmännen för jämställdhet, mot etnisk diskriminering, samt diskriminering på grund av funktionshinder och sexuell läggning ihop i den nya Diskrimineringsombudsmannen, en myndighet som får drygt 100 anställda.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF